Slovenske spletne strani so v izdelavi.
V okviru menijev 'Reviews' in 'Interviews' je sicer že vrsta vsebin (   prilog) v slovenskem jeziku.

SLO jezik oblacki AZ